Tin khác
Tin khác
Thuận Nam tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
19/09/2019 
 


Chiều ngày 18-9-2019, UBND huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra từ ngày 01/4/2019 và kết thúc vào ngày 25/4/2019. Sau 25 ngày điều tra với 08 tổ trưởng, 55 điều tra viên tiến hành điều tra tại 122 địa bàn, qua điều tra, trên địa bàn huyện có 14.465 hộ, với 57.006 nhân khẩu thường trú thực tế tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tuyển điều tra viên có trình độ tốt, tịch cực, biết sử dụng thành thạo thiết bị di động, am hiểu địa bàn nên cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao và đúng tiến độ được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số tỉnh đánh giá cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể, 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Lê Vân_ ĐTT