Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 
01/07/2020 
 

          Sáng ngày 25/6/2020, Chi cục Thống kê huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 cho 18 cán bộ Văn phòng - Thống kê, Điều tra viên các xã trên địa bàn huyện.

          Trong thời gian 2 ngày 25-26/6 các điều tra viên được nghe hướng dẫn công tác rà soát, lập bảng kê các đơn vị điều tra; giới thiệu và hướng dẫn ghi Phiếu xã , Phiếu trang trại, Phiếu hộ ngắn và Phiếu hộ dài; hướng dẫn sử dụng Phiếu điều tra điện tử, Phiếu điều tra trực tuyến…

          Thông qua tập huấn giúp các điều tra viên nâng cao kiến thức, nắm rõ vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên về việc thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, cách ghi phiếu điều tra, tổng hợp thông tin… từ đó ứng dụng vào thực tế việc điều tra trong thời gian tới đạt hiệu quả. 

Ngọc Hà