Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Thuận Nam khai giảng lớp thuyền trưởng. 
08/05/2019 
 


Sáng ngày 7/5/2019, Tại UBND xã Cà Ná, Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam, phối hợp với Trường Đại học Thủy sản Nha Trang tổ chức khai giảng lớp thuyền trưởng cho hơn 40 học viên là ngư dân xã Cà Ná.

Từ ngày 07-12/5/2019, các học viên được học những kiến thức cơ bản về Luật Hàng hải; Luật Thủy sản; công tác quản lý tàu cá; các nghiệp vụ vận hành máy; cách bảo quản sản phẩm cũng như phương pháp khai thác và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên biển... Ngoài ra, các học viên còn được thực hành trực tiếp trên tàu cá. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ thuyền trưởng.

Qua lớp học, nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định khai thác hải sản xa bờ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Lê Vân_ ĐTT