Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Ninh. 
06/09/2019 
 


Chiều ngày 5/9/2019, UBND huyện Thuận Nam đã có buổi làm việc với xã Phước Ninh về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2019. Đồng chí Lê Huyền , chủ tịch UBND chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia buổi làm việc có các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Phước Ninh             Theo báo cáo UBND xã Phước Ninh, tổng số tiêu chí xã đạt được là 14/19 tiêu chí, đạt 73.68% . Tuy nhiên trong 14 tiêu chí vẫn còn một số tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững như tiêu chí số 7; tiêu chí số 8; tiêu chí số 9; tiêu chí sô 15; tiêu chí số 17 và còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị..

Tại buổi làm việc, xã Phước Ninh đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí như: Một số công trình cơ sở hạ tầng về Xây dựng tường rào của chợ, hệ thống thoát nước mưa , nâng cấp nền chợ, đầu tư thêm 6 cụm loa để phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng và sữa chưa 8 căn nhà xuống cấp , xây dựng các tuyến đường nội đồng và nội thôn, .. cần được sự trợ giúp của cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ thi công; tình trạng một số hộ dân còn thải nước thải sinh hoạt ra đường và nuôi heo thả rông trong khu dân cư ; 6 tháng đầu năm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn xã còn cao chiếm 27% ;Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật cần được chuẩn hóa để đạt yêu cầu...

            Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của xã Phước Ninh, lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại để xã Phước Ninh về đích đúng kế hoạch.

            Kết luận buổi làm việc, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã đề nghị xã Phước Ninh tập trung rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí có lộ trình, thời gian cụ thể. Phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu xây dựng NTM mang lại và huy động sự vào cuộc của đông đảo người dân địa phương; tiến hành chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp theo chuẩn NTM. Đối với các phòng chuyên môn của huyện cần tăng cường kiểm tra , phối hợp ngành dọc đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ xã xác lập lên với cơ quan của huyện;  phối hợp chỉ đạo xã khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục liên quan sớm triển khai thi công công trình đã được phê duyệt nhằm phấn đấu xã Phước Ninh đến cuối năm đạt chuẩn Nông thôn mới.

Phạm Hà_ ĐTT