Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Thuận Nam họp đánh giá tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phước Minh 
24/03/2021 
 
Sáng ngày 16/3/2021, Đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam có buổi làm việc với xã Phước Minh để nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phước Minh.

          Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại tổng số tiêu chí xã Phước Minh đạt được là 16/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, gồm: Tiêu chí số 1 quy hoạch; Tiêu chí số 2 giao thông; Tiêu chí số 3 thủy lợi; Tiêu chí số 4 điện; Tiêu chí số 5 Trường học; Tiêu chí số 6 cơ sở vật chất; Tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 thu nhập; Tiêu chí số 11 hộ nghèo ; Tiêu chí số 12 Lao động có việc làm; Tiêu chí số 14 giáo dục; Tiêu chí số 15 y tế; Tiêu chí số 16 văn hóa; Tiêu chí số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh. Còn 3 tiêu chí sẽ phấn đấu đạt trong năm 2021 là Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.(Đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Phước Minh)

          Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của xã Phước Minh, lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại để xã Phước Minh về đích đúng kế hoạch.

          Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phước Minh. Đồng thời đề nghị xã tập trung rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí có lộ trình, thời gian cụ thể. Phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang lại và huy động sự vào cuộc của người dân địa phương; Đối với các phòng chuyên môn của huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giúp đỡ địa phương hoàn thành các tiêu chí nhằm phấn đấu đưa xã Phước minh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021.

Ngọc Hà