Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20. 
27/02/2020 
 

         Sáng ngày 26-2-2020, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20, để cho ý kiến phương án nhân sự Cấp ủy và Ban thường vụ tại Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp ý dự thảo lần 4 báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư huyện ủy; đồng chí Ngô Văn Sậy, phó bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện, Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

        Tại hội nghị, Ban thường vụ huyện ủy đã trình bày dự thảo phương án nhân sự Cấp ủy và Ban thường vụ tại Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, các đồng chí đã góp ý lần thứ 4 dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện cần xem xét lại cho cụ thể; cần bổ sung chỉ tiêu giải quyết việc làm vào chỉ tiêu văn hóa, xã hội; giai đoạn 2020-2025 phấn đấu đưa xã Cà Ná, Phước Diêm trở thành đô thị loại 5 của huyện, có ý kiến cho rằng, giai đoạn này huyện cần tập trung cho  xã Cà Ná trở thành Đô thị loại 5, còn xã Phước Diêm nên cho vào giai đoạn sau nhiệm kỳ 2025; cần thêm tỷ lệ che phủ rừng trên 37%; phấn đấu có 07 xã đạt nông thôn mới; chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ quá cao, cần điều chỉnh lại cho hợp lý; ngoài ra các đại biểu còn góp ý lỗi chính tả, câu từ, cách thức trình bày...

          Các đóng góp, góp ý của các đại biểu sẽ được Ban biên soạn tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh lại sao cho phù hợp với tiềm năng vị thế của huyện trong giai đoạn 2020-2025.

Vân Lê 
Tin đã đưa
(30/04)
(31/03)
(30/03)
(30/03)
(30/03)
(27/03)
(25/03)
(23/03)
(23/03)
(23/03)