Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam có 6/8 xã thành lập mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã 
27/02/2020 
 

       Thực hiện kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”. Thời gian qua Hội Nông dân huyện Thuận Nam đã phát huy vai trò của Hội trong công tác tuyên truyền vận động các địa phương tham gia các mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã.  Qua vận động đến nay có 6/8 xã trên địa bàn huyện thành lập được mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) gồm HTX nước mắm Cà Ná; HTX điện năng Phước Diêm; HTX vật tư nông nghiệp Phước Nam; HTX thủy sản Phú Thọ - Phước Dinh; HTX dịch vụ nông nghiệp Vụ Bổn - Phước Ninh và HTX dịch vụ nông nghiệp Nhị Hà.

Thanh Triều 
Tin đã đưa
(30/04)
(31/03)
(30/03)
(30/03)
(30/03)
(27/03)
(25/03)
(23/03)
(23/03)
(23/03)