Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Thuận Nam: Tổ chức đưa đối tượng người có công với cách mạng tham gia điều dưỡng tập trung (đợt 02) năm 2019. 
13/05/2019 
 


Thực hiện theo Kế hoạch số 78/KH-TTCTXH ngày 13/3/2019 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh về việc điều dưỡng tập trung luân phiên Người có công với cách mạng năm 2019. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Cà Ná, Phước Minh tổ chức đưa đối tượng là người có công với cách mạng tham gia điều dưỡng tập trung (đợt 02) năm 2019 bàn giao cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Tại đợt này, có 19 đối tượng là Người có công với cách mạng tham gia điều dưỡng thuộc 02 xã Phước Minh và Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phương thức tổ chức điều dưỡng luân phiên tập trung đối với Người có công với các mạng trong tỉnh, cũng như việc thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về đạo lý dân tộc “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Mỗi đợt điều dưỡng Người có công với cách mạng sẽ được chăm sóc khám sức khỏe, tập vật lý trị liệu, xem thời sự, các thông tin về đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, tham quan dã ngoại các danh lam thắng cảnh trong tỉnh, cùng giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đoàn viên thanh niên của Trung tâm./.
Đình Đăng