Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Phước Minh năm 2019. 
07/05/2019 
 


Sáng ngày 06/05/2019, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Nam tổ chức Khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Phước Minh năm 2019. Đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó bí thư thường trực huyện ủy dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.          


Hình tải tại buổi diễn tập.

Sau lễ khai mạc, cuộc diễn tập bước vào các nội dung: Hội nghị Đảng ủy cấp xã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng – An ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên sẵn sàng chiến đấu cao; Thông qua kế hoạch xử lý tình huống A2; Kỳ họp bất thường HĐND ra Nghị quyết về chủ trương chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; Hội nghị Đảng ủy cấp xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; Hội nghị giao nhiệm vụ hợp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ...

Thông qua cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tính huống về Quốc phòng và An ninh xảy ra trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương.

Huy Vũ- ĐTT Thuận Nam