Dự án
Dự án
Thông báo đình chỉ khai thác mỏ đá chẻ xây dựng Gia Tó, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam của Công ty TNHH MTV Chí Lành theo Giấy phép khai thác khoàng sản số 38/GP-UBND ngày 07/8/2012. 
10/04/2014 
 

Ngày 19/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1289/UBND-KTN chỉ đạo đình chỉnh khai thác đối với Giấy phép khai thác khoàng sản số 38/GP-UBND ngày 07/8/2012 cấp cho Công ty TNHH MTV Chí Lành để khai thác mỏ đá chẻ xây dựng tại gộp Gia Tó, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam để thăm dò phê duyệt trữ lượng.

 

Ngày 02/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 910/TB-STNMT đình chỉ khai thác mỏ đá chẻ xây dựng Gia Tó, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam của Công ty TNHH MTV Chí Lành theo Giấy phép khai thác khoàng sản số 38/GP-UBND ngày 07/8/2012.

 

Tải file Thông báo tại đây

 
Tin đã đưa
(10/09)
(07/09)
(06/10)
(16/07)
(14/07)
(07/07)
(25/06)
(25/06)
(15/08)
(28/04)