Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1; công bố danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi vòng 1 đối với thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 
10/09/2021 
 
     Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1; công bố danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi vòng 1 đối với thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2020.

     Chi tiết tại đây:

           1. Thông báo số 452/TB-UBND.pdf
           2. Danh sách kèm theo TB 452.pdfHải Đăng