Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra không qua thi tuyển, xét tuyển đối với trường hợp ông Trần Đăng Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh xã Phước Minh 
13/09/2021 
 
          Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển đối với trường hợp ông Trần Đăng Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh xã Phước Minh.

            Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 453/TB-UBND.pdf


Hải Đăng