Tin khác
Tin khác
Tháng 2 Hạt kiểm lâm huyện tổ chức được 57 đợt tuần tra, truy quét, chống phá rừng. 
13/02/2020 
 

          Tháng 2/2020, Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam đã tổ chức được 57 đợt tuần tra, truy quét chống phá rừng, với trên 250 lượt người tham gia; qua truy quét đã xử lý 9 vụ, tịch thu 0,338 m3 gỗ xẻ từ N2-N3, 165kg than hầm , 03 cây huyết giác và 40 nhánh cây Mai  rừng, tịch thu 01 chiếc mô tô, 02 máy cưa xăng...

          Ngoài ra, Hạt kiểm lâm huyện tổ chức 14 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, qua tuyên truyền đã có trên 260 hộ ký cam kết không vi phạm quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng.

Vân Lê