Tin khác
Tin khác
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo xã Phước Ninh. 
17/05/2020 
 

       Sáng ngày 14-5-2020, Tại UBND xã Phước Ninh, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 25 cán bộ làm công tác giảm nghèo xã Phước Ninh năm 2020.

       Tại tập huấn, các học viên được triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 40/NQ-CP; Nghị quyết 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; thông tư 02/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội, hướng dẫn xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020; đồng thời hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết; hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa, sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020...

          Qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ công chức xã, thôn, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo, trong việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo có hiệu quả tại địa phương.

Vân Lê