Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Tài liệu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam để lấy ý kiến nhân dân. 
24/12/2016 
 


Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thực hiện Luật Đất đai 2013, tài liệu được công khai trên cổng thông tin điện tử UBND huyện Thuận Nam lấy ý kiến nhân dân bao gồm:

- Báo cáo tóm tắt ĐCQHSD đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

- Danh mục công trình, dự án trong kỳ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020

- Bản đồ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020

Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử lấy ý kiến nhân dân: một tháng.Hình ảnh điều chỉnh quy hoạch.

1. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh QHSDĐ xem tại đây.
2. Danh mục công trình, dự án trong kỳ ĐCQH huyện Thuận Nam đến năm 2020 xem tại đây.
Duy Tùng