Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2018. 
13/04/2018 
 


Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2018
Xem chi tiết nội dung tại đây.
Duy Tùng