Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2018. 
21/07/2018 
 


Ngày 20/7/2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 2018.
Xem chi tiết nội dung tại đây.
Duy Tùng