Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2019 
07/08/2020 
 
       Ngày 07/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2019.

       Xem chi tiết Văn bản đính kèm:

 
              1. Quyết định số 778/QĐ-UBND- công khai số liệu quyết toán N.sách huyện năm 2019.pdf

              2. Phụ lục kèm Quyết định số 778/QĐ-UBND.xls
Hải Đăng