Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 
21/12/2020 
 
Ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.

       Xem chi tiết Văn bản đính kèm:


              2. Phụ lục kèm Quyết định số 1306/QĐ-UBND.xlsx
Hải Đăng