Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020 
23/09/2021 
 
     Ngày 08/9/2021, UBND huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

       Xem chi tiết tại đây:   


Hải Đăng