Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2021 
08/07/2021 
 
     Ngày 02/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng năm 2021 của huyện Thuận Nam.

       Xem chi tiết Văn bản đính kèm:

       1.
Quyết định số 1309 - Công khai dự toán Ngân sách huyện 6 tháng năm 2021.pdf

       2. Phục lục kèm theo Quyết định số 1309.xlsx
Hải Đăng