Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Phước Nam tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới. 
28/08/2019 
 


Sáng ngày 27/8/2019, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành cấp trên và nỗ lực cố gắng phấn đấu của cả hệ thống chính trị xã, công tác triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Phước Nam đạt được kết quả cao. Tính đến năm 2019, xã Phước nam đạt và giữ vừng 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kinh phí đã đầu tư xây dựng các tiêu chí trên 150 tỷ đồng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã; giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Để tiếp tục giữ vững và đạt các tiêu chí còn lại, trong thời gian tới Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Nam tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức thiết thực và tạo khí thế thi đua rộng khắp, thu hút toàn thể nhân dân cùng tham gia; phối hợp với các đoàn thể nhân rộng các mô hình dân vận khéo; Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xã để chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả hơn; khai thác tối đa các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định 43 của UBND Tỉnh...

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phước Nam tặng giấy khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Lê Vân_ ĐTT