Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND tĩnh Trần Quốc Nam chủ trì Họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới . 
08/06/2018 
 


Chiều ngày 7 - 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2108.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến cuối tháng 5/2018, toàn tỉnh có 02 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí, 21 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Từ các nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã phân bổ cho 44/47 xã với tổng số tiền 36,7 tỷ đồng; các ngành, địa phương được phân bổ 18 tỷ đồng để thực hiện các nội dung của chương trình. Các địa phương đã triển khai xây dựng 70 công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, trường học, trạm y tế; triển khai 9 mô hình cánh đồng lớn, các mô hình tưới nước tiết kiệm…. Công tác phát triển kinh tế tập thể, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo
 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao sự nỗ lực của ngành chức năng, các địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM thời gian qua đạt được một số kết quả nhất định; tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình NTM nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ; các xã phải đặt ra mục tiêu để phấn đấu tăng số tiêu chí đạt được đến cuối năm 2018; đồng thời yêu cầu cần nghiên cứu, cải tiến phương pháp tuyên truyền, xác định nội dung, nhiệm vụ và có kế hoạch cụ thể để thực hiện  Tập trung chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, chuyển đổi cây trồng cạn nâng cao thu nhập cho nông dân để đạt tiêu chí về hộ nghèo; tổ chức phai khai nhanh các nguồn vốn thuộc Chương trình để thực hiện đảm bảo tiến độ theo qui định.

Dẫn nguồn Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận