Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Thị Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Phước Nam 
12/08/2020 
 

Chiều ngày 12/8/2020, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện – Kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện kiểm tra về công tác triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Phước Nam.

Cùng tham gia có lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban, ngành đoàn thể xã Phước Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phước Nam đến thời điểm hiện nay UBND xã Phước Nam đã chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp trên; đẩy mạnh tuyên tuyền tới mọi người dân về tình hình, diễn biến, một số biện pháp phòng, tránh dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, loa lưu động,... Qua theo dõi, nắm tình hình, rà soát tại xã Phước Nam có 09 trường hợp người dân đi đến Đà Nẵng, đã trở về địa phương đang được cách ly tại nhà, khai báo y tế theo dõi sức khỏe.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện – Kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Phước Nam tiếp tục rà soát kỹ hơn nữa số người đi đến và về từ các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… để có biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe ngay tại gia đình; tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc khai báo tự giác, trung thực khi đến các nơi có xảy ra dịch bệnh Covid-19 và nghiêm túc thực hiện việc cách ly tại cộng đồng,... bố trí người trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin, xử lý khi có tình huống xảy ra, đồng thời báo cáo với cơ quan chuyên môn ngành y tế để có biện pháp xử lý kịp thời; phát huy tốt hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về diễn biến, tình hình dịch, những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả; lập danh sách các tổ giám sát tại cồng đồng các thôn để đề xuất kinh phí hỗ trợ; tiến hành kiểm tra hệ thống loa truyền thanh các thôn để khắc phục sửa chữa kịp thời; hàng ngày thông tin báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp huyện; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn

Phan Thủy