Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bê tông hóa các trục đường nội thôn xã Cà Ná. 
08/10/2016 
 


Ngày 5/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bê-tông hóa các trục đường nội thôn xã Cà Ná (Thuận Nam).

Theo đó, dự án được đầu tư trên 14 tỷ đồng, với tổng chiều dài các tuyến đường khoảng 3.366 m và được thực hiện từ năm 2017 đến 2019. Dự án góp phần đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân địa phương; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của huyện Thuận Nam.

Tải file đính kèm tại đây.