Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
31/05/2017 
 


Sáng ngày 30/5/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự có đồng chí Phan Hữu Đức- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đường- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Hùng- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Diệp Minh Xuân- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Kiều Văn Đay- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi các thành viên của Mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng nhau tích cực tham gia cuộc vận động; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các nội dung cuộc vận động: đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trong lễ phát động, các tổ chức thành viên huyện đã tham gia ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Huy Vũ – Đài TT Thuận Nam.