Kinh tế TN
Kinh tế TN
Nhiệm kỳ 2015-2020 Cà Ná có 10 đồ án quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh, huyện phê duyệt 
05/04/2020 
 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn xã  Cà Ná có 10 đồ án quy hoạch xây dựng được UBND tỉnh, huyện phê duyệt như: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná; quy hoạch Nông thôn mới xã Cà Ná; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Điểm đô thị Cà Ná; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cảng cá Cà Ná khu 171 lô; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư CN1a, CN1b khu 4,38 ha; quy hoạch khu tái định cư N10, N11 thuộc dự án tái định cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná; Quy hoạch khu nghĩa trang sinh thái Cà Ná; quy hoạch khu tái định cư dự án Khu liên hợp thép Cà Ná; quy hoạch Cảng Cá Cà Ná mở rộng; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô Thị Cà Ná, khu dân cư phía Nam.

Qua quy hoạch, nhằm giúp Cà Ná xác định đúng quỹ đất để đầu tư, xây dựng, từng bước đưa Cà Ná trở thành khu đô thị phía Nam của Tỉnh.

Vân Lê 
Tin đã đưa
(07/01)
(08/12)
(20/11)
(16/10)
(07/09)
(27/08)
(26/08)
(18/05)
(07/05)
(16/04)