Tin khác
Tin khác
Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và xuất khẩu lao động 
28/11/2019 
 
         Kể từ ngày 8/11/2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam thực hiện mức cho vay đối với người lao động vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tối đa là 100 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm) và thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Đối với người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức cho vay tối đa bang 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và mức vay dưới 100 triệu đồng không phải thế chấp tài sản.
Trần Quốc Bảo-NHCSXH