Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam 10 triệu đồng phòng chống dịch Covid- 19 
09/08/2021 
 

Sáng ngày 9/8/2021, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam, Ông Châu Não Văn Đoàn, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam thừa ủy quyền của Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội Tỉnh Ninh Thuận trao tặng cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn huyện.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Đặng Trung Hòa tiếp nhận và ghi nhận tấm lòng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã quan tâm ủng hộ vật chất và tinh thần để cùng huyện chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thuận Nam nói riêng.

Thanh Triều 
Tin đã đưa
(20/10)
(20/10)
(20/10)
(20/10)
(06/10)
(29/09)
(29/09)
(26/09)
(24/09)
(24/09)