Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Ngân hàng Chính sách xã hội miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 
09/06/2021 
 

Ngày 01/6/2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản s 3895/NHNN-TT về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẽ chia của ngành ngân hàng trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) miễn 100% phí chuyển tiền cho khách hàng nộp tiền mặt vào NHCSXH để chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19; đồng thời tiếp tục miễn phí chuyển tiền cho khách hàng chuyển từ tài khoản mở tại NHCSXH đến Quỹ sau ngày 31/12/2021 cho đến khi Quỹ ngừng tiếp nhận theo quy định tại Văn bản số 5143/NHCS-KTTC ngày 08/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Quốc Bảo-NHCSXH huyện