Tin khác
Tin khác
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai thực hiện nhận ký quỹ và cho vay đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 
02/06/2020 
 

          Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thuận Nam triển khai hướng dẫn số 2401/HD-NHCS ngày 12/5/2020 của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về hướng dẫn nghiệp vụ nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS)

          1. Đối tượng áp dụng: Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thực hiện ký quỹ, vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH (sau đây gọi chung là khách hàng); nơi nhận ký quỹ và cho vay để ký quỹ tại NHCSXH trên địa bàn nơi khách hàng đăng ký thường trú; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

          2. Điều kiện cho vay: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đăng ký thường trú tại địa phương; đã ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước; Các đối tượng sau cần có thêm điều kiện: Có Quyết định thu hồi dất trong vòng 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (khách hàng thuộc đối tượng người lao động bị thu hồi đất); có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo (khách hàng thuộc đối tượng người lao động tại các huyện nghèo).

          3. Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/khách hàng. Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.Lãi suất cho vay, áp dụng theo mức lãi suất cho vay của NHCSXH đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Thời hạn cho vay là 5 năm 6 tháng.NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay.

          4. Đối tượng vay vốn để ký quỹ: Người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động là người dân tộc thiểu số; Người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; Người lao động bị thu hồi đất; Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

          5. Lãi suất và cách thức trả lãi tiền gửi ký quỹ

          a) Đối với khách hàng vay vốn tại NHCSXH để ký quỹ: Trong thời hạn ký quỹ, lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng lãi suất tiền vay để ký quỹ. NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện trả lãi tiền gửi ký quỹ theo quy định và định kỳ hằng tháng chủ động trích tiền ký quỹ để thu lãi tiền vay. Khi hết thời hạn ký quỹ hoặc có Thông báo hoàn trả tiền ký quỹ mà khách hàng không đến làm thủ tục, NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện thu nợ vay và tất toán tài khoản tiền gửi ký quỹ. Số tiền còn lại thực hiện theo quy định.

          b) Đối với khách hàng không vay vốn tại NHCSXH để ký quỹ: Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh và xã hội. Khách hàng thực hiện ký quỹ tại NHCSXH trên địa bàn nơi khách hàng đăng ký thường trú

          Thời hạn là 5 năm 6 tháng: Trong thời hạn 5 năm, tiền gửi ký quỹ được áp dụng theo loại tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng. Định kỳ 12 tháng, NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện trả lãi, nhập gốc và chuyển sang kỳ gửi 12 tháng tiếp theo. Lãi suất áp dụng bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ, do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm nhận tiền ký quỹ hoặc tại thời điểm chuyển sang kỳ gửi 12 tháng tiếp theo. Thời gian gửi dưới 12 tháng, tiền gửi ký quỹ được áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm rút tiền.

          Trong thời gian 6 tháng còn lại, tiền gửi ký quỹ được chuyển sang áp dụng theo loại tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất áp dụng bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng trả lãi cuối kỳ, do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm chuyển sang kỳ hạn 6 tháng. Thời gian gửi dưới 6 tháng, tiền gửi ký quỹ được áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm rút tiền.

          Hết thời hạn ký quỹ, NHCSXH nơi nhận ký quỹ trả lãi, nhập gốc và chuyển sang áp dụng theo loại tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng. Định kỳ 6 tháng, NHCSXH nơi nhận ký quỹ thực hiện trả lãi, nhập gốc và chuyển sang kỳ gửi 6 tháng tiếp theo. Lãi suất áp dụng bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng trả lãi cuối kỳ do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm chuyển sang loại tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. Thời gian gửi dưới 6 tháng, tiền gửi ký quỹ được áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do NHCSXH nơi nhận ký quỹ công bố tại thời điểm rút tiền.

Quốc Bảo _NHCSXH