Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách 
19/03/2021 
 
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế, vươn lên thoát nghèo, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đã đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương.

            Ngay từ những ngày đầu thành lập, để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đã đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch xã. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 08 điểm giao dịch tại các xã. Hoạt động giao dịch lưu động tại các xã được tổ chức thực hiện hàng tháng nhằm phổ biến, tuyên truyền và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, điểm giao dịch lưu động tại các xã giúp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dễ dàng thực hiện tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với người dân.

            Để giúp người nghèo vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến ngày 28/02/2021, tổng dư nợ của 16 chương trình tín dụng đã triển khai thực hiện đạt 276 tỷ 672 triệu đồng với trên 8.879 hộ đang còn dư nợ, tăng 760 triệu đồng so với năm 2020 với 187 tổ tiết kiệm và vay vốn.

            Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đang thực hiện các chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay học sinh sinh viên, hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, Nhà ở xã hội và các chương trình khác… Tính đến ngày 28/02/2021 trên toàn huyện, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 11.059 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có trên 900 lượt hộ nghèo, 1.236 lượt hộ cận nghèo, 3.207 lượt hộ mới thoát nghèo, trên 312 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, giúp cho trên 790 lượt HSSV được vay vốn học tập,... Có thể nói, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã góp phần rất lớn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất phát triển kinh tế gia đình, cải tạo bộ mặt nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

            Ông Trần Quốc Bảo - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam cho biết: “ Trong thời gian qua, để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thuận Nam đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả nợ trả lãi tại điểm giao dịch xã đã giúp người dân từng bước tiếp cận được các chương trình tín dụng chính sách; trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng thay đổi tập quán sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam sẽ cố gắng hoàn thành mọi chỉ tiêu được cấp trên giao để góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

            Thời gian đến, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đặt mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ được cung cấp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của huyện đã đề ra.


NHCSXH huyện Thuận Nam