Tin khác
Tin khác
Năm 2019, Tòa án nhân dân huyện thụ lý trên 220 vụ việc. 
24/12/2019 
 

        Theo báo cáo, trong năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, đã thụ lý các loại án là 225 vụ việc, đạt 93,7%. So với cùng kỳ năm 2018, thụ lý tăng 7 vụ, giải quyết tăng 13 vụ, việc. Trong đó, án hình sự thụ lý 22 vụ, với 30 bị cáo, đã giải quyết đạt 100%; án dân sự gồm dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động...thụ lý 203 vụ, việc, đã giải quyết được 189 vụ, đạt 93,10%.

          Ngoài ra, Tòa án nhân dân huyện còn thực hiện công tác tư pháp khác trong hoạt động xét xử, đã tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm có sự tham gia theo dõi của Thẩm phán, thư ký tại đơn vị; thực hiện công tác đăng tải, công khai được 114/129 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án, đạt tỷ lệ 88,4%.

Vân Lê