Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Máy ATM gạo đã tới người dân Phước Hà, Nhị Hà. 
12/05/2020 
 

        Sáng ngày 11-5-2020, Tại UBND 02 xã, máy ATM gạo do Tỉnh đoàn Ninh Thuận, huyện Đoàn Thuận Nam đã được vận chuyển tới để phát gạo miễn phí cho 1.000 người dân trên địa bàn 02 xã.

          Máy hoạt động như cây ATM, có 01 bạn đoàn viên đứng nhấn nút hỗ trợ người dân nhận gạo, sau khi nhấn nút gạo sẽ tự động tuôn ra, mỗi lần được nhận từ 2,5-3kg gạo. Đối tượng được phát gạo lần này là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, lao động mất việc làm....Được nhận gạo từ ATM, đa số người dân điều vui vẻ, phấn khởi. Tuy số gạo được hỗ trợ ít, nhưng thể hiện tinh thần "một miếng khi đói, bằng một gói khi no" của đoàn viên, thanh niên dành cho nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

          Qua phát gạo, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Ninh Thuận trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vân Lê