Tin khác
Tin khác
Kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Phòng GDĐT, Phòng VHTT 
03/07/2020 
 
Chi tiết xem tại Kế hoạch số 143/KH-UBND:   Kế hoạc số 143/KH-UBND