Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Huyện ủy Thuận Nam Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng huyện 6 tháng năm 2020 
29/06/2020 
 

          Sáng ngày 26/6/2020, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng huyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó Bí thư huyện ủy chủ trì, cùng tham dự có Lãnh đạo các ban Đảng, Bí thư Đảng ủy 8 xã.

          Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy trong huyện đã tập trung lãnh đạo đạt kết quả một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có chuyển biến tích cực, công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện; công tác dân vận có nhiều nỗ lực, cố gắng trong vận động quần chúng chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân và các đoàn thể huyện có nhiều đổi mới; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được tăng cường…

          Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến “, “ tự chuyển hóa “ trong nội bộ; Tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chủ động bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền, tập hợp vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Ngọc Hà