Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Huyện Thuận Nam tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 
08/12/2020 
 
Chiều ngày 03/12/2020, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tham dự có ông Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; ông Trần Quốc Hoàn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện); thành viên Hội đồng thẩm định huyện cùng lãnh đạo UBND 08 xã.

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện, Thành viên Hội đồng thẩm định huyện  báo cáo, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2020 của 08 xã. Ý kiến báo cáo, giải trình của các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 04 xã (Phước Nam, Cà Ná, Phước Diêm, Phước Ninh) đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, ổn định và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí, chủ động đăng ký phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025. Các xã còn lại như: Phước Minh, Nhị Hà, Phước Dinh, Phước Hà cần quyết tâm cao hơn và xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong thời gian ngắn nhất nhưng phải đảm bảo bền vững, chất lượng. Trong đó, huyện sẽ lựa chọn, định hướng, tập trung đầu tư cho 03 xã trong giai đoạn 2021-2025; trên cơ sở các xã phải chủ động, tranh thủ đăng ký và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra; phấn đấu năm 2021, huyện có thêm ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kiều Oanh