Kinh tế TN
Kinh tế TN
Huyện Thuận Nam hoàn thành công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 
20/11/2020 
 
Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND  ngày 20/12/2020 của HĐND huyện giao chỉ tiêu cho huyện Thuận Nam thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 là 350 lao động.

Trong năm 2020, trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã tranh thủ thời gian, chủ động phối hợp với  các cơ sở đào tạo trong tỉnh tổ chức được 15 lớp/410 học viên, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh, HĐND huyện đề ra;

         Các lớp nghề chủ yếu như: Thuyền trưởng, máy trưởng, chăn nuôi, trồng trọt… đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất, chăn nuôi của người dân và đang được lao động nông thôn trong huyện áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả. Thông qua các lớp đào tạo đã giúp người lao động nâng cao kiến thức, lựa chọn nghề thích hợp để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Phan Thủy 
Tin đã đưa
(07/01)
(08/12)
(16/10)
(07/09)
(27/08)
(26/08)
(18/05)
(07/05)
(16/04)
(05/04)