Kinh tế TN
Kinh tế TN
Huyện Thuận Nam bổ sung kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 
02/06/2021 
 
Ngày 31/5/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diệp Minh Xuân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến bổ sung kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2021, gắn với mô hình sản xuất cánh đồng lớn. Cùng dự có lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thủy nông, UBND xã Phước Hà và Nhị Hà.

Sau khi nghe báo cáo của Trạm Thủy nông về tình hình lượng nước tích trữ taị các hồ Tân Giang, Sông Biêu; ý kiến của các xã Phước Hà, Nhị Hà đề nghị bổ sung diện tích sản xuất vụ Hè Thu năm 2021; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo phân tích, đánh giá tình hình lượng nước tích trữ tại các hồ đủ để bổ sung sản xuất một số diện tích cho 2 xã Phước Hà và Nhị Hà thuôc hệ thống tuới kênh Cà Tiêu - hồ Tân giang.

Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất đề xuất bổ sung diện tích lúa và thời gian xuống giống vụ Hè Thu 2021 theo đề nghị của các ngành, địa phương. Yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu triển khai cụ thể, đồng thời gắn với mô hình sản xuất cánh đồng lớn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra sản xuất để kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền, nhất là không để phát sinh diện tích gieo trồng ngoài kế hoạch./.

Khắc Trí 
Tin đã đưa
(09/07)
(25/06)
(11/06)
(29/04)
(20/04)
(20/04)
(26/03)
(01/03)
(07/01)
(08/12)