Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2015) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015). 
19/03/2015 
 

Ngày 17/3/2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975- 16/4/2015), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015).

Nội dung hướng dẫn tải tại đây