Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ I tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, năm 2015. 
19/03/2015 
 


Ngày 17/3/2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, năm 2015.

Nội dung hướng dẫn tải tại đây