Kinh tế TN
Kinh tế TN
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Cà Ná tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019. 
12/03/2020 
 

         Sáng ngày 11/3/2020, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Cà Ná tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Cà Ná có 2.699 hộ thành viên, tổng vốn điều lệ trên 614 triệu đồng, hoạt động của hợp tác xã là phân phối điện nông thôn, hoạt động thu gom rác thải. HTX đã quan tâm đến nhu cầu dùng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ đã chú ý đến chất lượng điện năng, hàng năm đều có kế hoạch duy tu cải tạo phát triển lưới điện, không ngừng tăng công suất trạm bảo đảm nhu cầu phụ tải. Ngoài ra, còn chi 160.000kwh, tương đương với 360 triệu đồng cho hệ thống thắp sáng phục vụ cho sinh hoạt sản xuất, an ninh trật tự tại địa phương. Trong nhiệm kỳ đã tạo công an việc làm cho 21 cán bộ, nhân viên...    
         Tuy nhiên đến nay, HTX không hoạt động hiệu quả vì cuối năm 2016 hoạt động thu gom rác thải đã ngưng hoạt động; năm 2019 hoạt động phân phối điện đã bàn giao điện cho ngành điện quản lý cho nên hiện nay đơn vị không có ngành nghề nào hoạt động để mang lại lợi nhuận. Tại hội nghị, HTX đã xin ý kiến các thành viên giải thể HTX cũ, để thành lập HTX kiểu mới, đa số các thành viên đã thống nhất giải thể hợp tác xã Cà Ná và thành lập HTX kiểu mới, với ngành nghề phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế hơn.

Vân Lê 
Tin đã đưa
(07/01)
(08/12)
(20/11)
(16/10)
(07/09)
(27/08)
(26/08)
(18/05)
(07/05)
(16/04)