Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. 
20/08/2016 
 


Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015 và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành- Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Minh Đường- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Huyền- Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, đồng chí Diệp Minh Xuân- PCT UBND huyện; các ban Đảng của Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã.


Toàn cảnh Hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2015, huyện có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 3 xã đạt từ 7-8 tiêu chí. Trong 5 năm, có 69 km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, làm mới, cải tạo; kiên cố hóa 23,6 km kênh mương nội đồng, một số cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng…Kết quả trên đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.


Đ/c Lê Huyền Chủ tịch UBND huyện phát động phong tào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đến năm 2020 có trên 04 xã (50%) đạt chuẩn nông thôn mới; Ủy ban nhân dân các xã ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 với những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để trở thành phong trào có khí thế thi đua mạnh mẽ, làm cho người dân thực sự trở thành chủ thể xây dựng NTM; cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và chất lượng đời sống văn hóa cho dân cư nông thôn; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chứng kiến lễ ký kết của các địa phương tham gia phong trào.


Đ/c Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng NTM. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần khắc phục những hạn chế, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tâm huyết với xây dựng NTM; quan tâm đến chất lượng các công trình xây dựng NTM nhiều hơn, thường xuyên hơn; duy trì, phát động phong trào phải đi vào thực chất, từ những hành động cụ thể; việc lồng ghép nguồn lực phải tốt hơn. Duy trì mức độ cao hơn các tiêu chí, tiêu chuẩn các xã đã đạt chuẩn NTM. Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cấp, ngành, gia đình và từng người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”.


Đ/c Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2011-2015.


Đ/c Diệp Minh Xuân- Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Hồng Thắm