Tin khác
Tin khác
Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức trên 200 lượt tuần tra truy quét. 
16/12/2019 
 

         Năm 2019, Hạt kiểm lâm huyện Thuận Nam đã tổ chức 210 lượt tuần tra truy quét và tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các vùng giáp ranh, khu vực trọng điểm, qua đó đã phát hiện 24 vụ vi phạm, xử lý 23 vụ, tịch thu 1,597 m3 gỗ xẻ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII, 59 cây cảnh, 20 kg than hầm, 40 kg gốc rễ cây NIIa có hình thù phức tạp, 13 xe môtô, thu nộp ngân sách nhà nước trên 70 triệu đồng.

          Ngoài ra, Hạt kiểm lâm huyện còn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nhằm ngăn chặn và hạn chế tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép...

Vân Lê