Giấy mời họp
Giấy mời họp thông qua Kế họach tổ chức các họat động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014  (19/06/2015)

Văn phòng HĐND-UBND huyện mời họp nghe báo cáo kế họach tổ chức các họat động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

Giấy mời tổ chức kiểm tra đường giao thông nông thôn xã Nhị Hà  (19/06/2015)
Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Tiến  tổ chức đòan kiểm tra xây dựng giao thông nông thôn xã Nhị Hà; chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ khởi động dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Hà và Nhị Hà
Giấy mời họp phân bổ ngân sách 2014  (19/06/2015)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2014 các ngành, địa phương
Hội đồng nhân dân huyện họp kỳ thứ 7/2013  (19/06/2015)

Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 7/2013