Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp về tình hình hạn hán thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam. 
30/03/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)