Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp nghe báo cáo và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2016 và triển khai nhiệm vụ quý II/2016. 
25/03/2016 
 
Tải file Giấy mời tại đây.
Báo cáo dự thảo tải tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)