Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp nghe báo cáo kết quả chi trả hỗ trợ nhiễm mặn cho các hộ dân thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 2, Quán Thẻ 3, Lạc Tiến, 3 khu vực ngoài khu dân cư thôn Quán Thẻ 1 và bồi thường cho các hộ dân có đất tại khu vực hồ số 9. 
20/05/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)