Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp nghe báo cáo đề xuất phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn các chức danh lãnh đạo quản lý các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
07/06/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)