Giấy mời họp
Giấy mời họp
Giấy mời họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải quyết vụ khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Thạch, ông Thập Hữu Gia liên quan đến việc giao đất cho các hộ tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây trồng bán khô hạn (cũ). 
20/05/2016 
 
Tải file đính kèm tại đây.
 
Tin đã đưa
(08/12)
(07/12)
(06/12)
(02/12)
(15/11)
(11/11)
(26/10)
(25/10)
(25/10)
(12/10)